Loading

Prof. Dr.

Uğur SOY

Faculty of Technology

Metallurgical and Materials Engineering

Contact

ugursoy@subu.edu.tr

+90 (264) 295 54 54

Güncellenme Tarihi : 24-04-2024 21:14

ULUSLARARASI :
1
AlSi10Mg Alloy Infiltration into Porous SiC Structures Manufactured by Sponge Replication
SOY UĞUR, DEMİR ADEM , Emerging Materials Research, 2020
Uluslararası   Hakemli   SCI-Expanded   Özgün Makale
2
Fabrication and Optimization of Boron Carbide Foams by Polymeric Sponge Replication
SOY UĞUR, DEMİR ADEM , Emerging Materials Research, 2020
Uluslararası   Hakemli   SCI-Expanded   Özgün Makale
3
Nickel Coating Performance of Porous SiC Structures by Electroless Coating
SOY UĞUR , Arabian Journal of Geosciences, 2020
Uluslararası   Hakemli   SCI-Expanded   Özgün Makale
4
The Role on Wettability of Electroless Copper Coating in Porous Silicon Carbide Structures
SOY UĞUR, DEMİR ADEM , Emerging Materials Research, 2020
Uluslararası   Hakemli   SCI-Expanded   Özgün Makale
5
Fabrication and Mechanical Properties of Glass Fiber/Talc/CaCO3 Filled Recycled PP Composites
SOY UĞUR,FINDIK FEHİM,YETGİN SALİH HAKAN,GÖKKURT TOLGA,YILDIRIM FERHAT , American Journal of Applied Sciences, AJAS, 2017
Uluslararası   Hakemli   EBSCO, ProQuest   Özgün Makale
6
Fabrication and Mechanical Properties of Glass Fiber/Talc/CaCOsub3/sub Filled Recycled PP Composites
SOY UĞUR,FINDIK FEHİM,YETGİN SALİH HAKAN,YILDIRIM FERHAT,GÖKKURT TOLGA , American Journal of Applied Sciences, 2017
Uluslararası   Hakemli   EBSCO   Özgün Makale
7
Evaluation of the Taguchi Method for Wear Behaviour of Al SiC B4C Composites
SOY UĞUR,FIÇICI FERİT,FINDIK FEHİM , Journal of Composite Materials, 2012
Uluslararası   Hakemli   SSCI   Özgün Makale
8
Numerical Modelling of Stress and Deflection Behaviour for Welded Steel Beam Column
SOY UĞUR , Steel and Composite Structures, 2012
Uluslararası   Hakemli   SCI-Expanded   Özgün Makale
9
The structural features of glass fibre reinforced polyester matrix composites
FINDIK FEHİM,MISIRLIOĞLU MAHMUT,SOY UĞUR , SCIENCE AND ENGINEERING OF COMPOSITE MATERIALS, 2012
Uluslararası   Hakemli   SCI-Expanded   Özgün Makale
10
Comparison of steels via SMAW and MIG welding methods under industrial loads
SOY UĞUR , STEEL AND COMPOSITE STRUCTURES, 2011
Uluslararası   Hakemli   SCI-Expanded   Özgün Makale
11
Determining of Welding Parameters for Shielded Metal Arc Welding
SOY UĞUR, İYİBİLGİN OSMAN, FINDIK FEHİM, ÖZ CEMİL, KIYAN YAŞAR , Scientific Research and Essays, 2011
Uluslararası   Hakemli   SCI-Expanded   Özgün Makale
12
Effect of bentonite addition on fabrication of reticulated porous SiC ceramics for liquid metal infiltration
SOY UĞUR,DEMİR ADEM,ÇALIŞKAN FATİH , Ceramics International, 2011
Uluslararası   Hakemli   SSCI   Özgün Makale
13
Friction and Wear Behaviors of Al SiC B4C Composites Produced by Pressure Infiltration Method
SOY UĞUR,DEMİR ADEM,FINDIK FEHİM , Industrial Lubrication and Tribology, 2011
Uluslararası   Hakemli   SSCI   Özgün Makale
ULUSAL :
1
5 Yıldızlı Mühendis Nasıl Olunur?
SOY UĞUR , Metal Dünyası Dergisi, 2017
Ulusal   Hakemli   Endekste taranmıyor   Özgün Makale
ULUSAL :
1
Nano Kil/SİC Seramik Köpük Yapılı Emisyon Azaltıcı Egzoz Filtre Geliştirilmesi (KOSGEB Ar-Ge ve İnovasyon Destek Programı)
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ, Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Tamamlandı
2
Sakarya İlinin Ar Ge İnovasyon Potansiyelinin Araştırılması
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Devam Ediyor
3
Nano Kil Takviyeli Geri Dönüşümlü Polipropilen Kompozitlerin Üretimi ve Mekanik Özelliklerin İncelenmesi
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Tamamlandı
4
Sanal Kaynak Simülatörü Tasarımı ve İmalatı
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ, TÜBİTAK PROJESİ, Tamamlandı
5
Kavramsal Vakum Motoru Sisteminin Bilgisayar Destekli Modellenmesi
TÜBİTAK PROJESİ, Devam Ediyor
6
Kompozit Malzemelerin Üretimi ve Mekanik Özelliklerinin Bilgisayar Ortamında Modellenmesi ve Simülasyonu
TÜBİTAK PROJESİ, Tamamlandı
7
Replika Yöntemi ile Köpük Üretimi ve Polimer İnfiltrasyonu
TÜBİTAK PROJESİ, Devam Ediyor
:
1
Araç Çarpışma Testlerinin Bilgisayar Ortamında Modellenmesi
DİĞER, Tamamlandı
2
Sanal Kaynak Simülatörü için Optimum Ark Kaynak Parametrelerinin Deneysel Olarak İncelenmesi
DİĞER, Tamamlandı
3
SiC B4C Takviyeli Metal Matriks Kompozit Üretimi ve Mekanik Özelliklerinin İncelenmesi
DİĞER, Tamamlandı
4
Çelik Konstrüksiyonlarda Farklı Bağlantı Şekillerinin Mukavemete Etkilerinin İncelenmesi
DİĞER, Tamamlandı
5
Çeşitli Kaynak Yöntemlerinin Uygulanması ve Modellenmesi
DİĞER, Tamamlandı
ULUSLARARASI :
1
Gençlere Yönelik Kaynakçılık Meslek Edindirme Kursları Avrupa Birliği İŞKUR Meslek Edindirme Projesi
Avrupa Birliği, Tamamlandı
2
Kaynakçılık Meslek Edindirme Geliştirme Programı Avrupa Birliği İŞKUR Meslek Edindirme Projesi
Avrupa Birliği, Tamamlandı
LİSANS :
1
Yil :2020-2021 , Dil : Türkçe , Adı : Toz Metalurjisi, Saati :3
2
Yil :2019-2020 , Dil : Türkçe , Adı : Ekstraktif Metalurji, Saati :4
3
Yil :2019-2020 , Dil : Türkçe , Adı : Kompozit Malzemeler, Saati :3
4
Yil :2018-2019 , Dil : Türkçe , Adı : Döküm Prensipleri ve Teknolojisi, Saati :4
5
Yil :2018-2019 , Dil : Türkçe , Adı : Kompozit Malzemeler, Saati :3
6
Yil :2018-2019 , Dil : Türkçe , Adı : Metalurji ve Malzeme Laboratuvarı ve Uygulamaları, Saati :4
7
Yil :2018-2019 , Dil : Türkçe , Adı : Toz Metalurjisi, Saati :3
YÜKSEK LİSANS :
1
Yil :2020-2021 , Dil : Türkçe , Adı : Kompozit Malzemelerin Konstrüksiyonu, Saati :3
2
Yil :2019-2020 , Dil : Türkçe , Adı : Kompozit Malzemelerin Konstrüksiyonu, Saati :3
3
Yil :2019-2020 , Dil : Türkçe , Adı : Malzeme Davranışlarının Analizi ve Simülasyonu, Saati :3
4
Yil :2018-2019 , Dil : Türkçe , Adı : Kompozit Malzemelerin Konstrüksiyonu, Saati :3
DOKTORA :
1
Yil :2020-2021 , Dil : Türkçe , Adı : Patent ve Ürün Ticarileştirme, Saati :3
2
Yil :2019-2020 , Dil : Türkçe , Adı : Biyolojik Malzemeler, Saati :3
3
Yil :2019-2020 , Dil : Türkçe , Adı : Patent ve Ürün Ticarileştirme, Saati :3
4
Yil :2018-2019 , Dil : Türkçe , Adı : Patent ve Ürün Ticarileştirme, Saati :3
DERS KİTABI :
1
1000 SORUDA MALZEME BİLİMİ
Yazarlar : SOY UĞUR
YÜKSEK LİSANS :
1
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi - 2023 - 4140 ıslah çeliğinin levha olarak üretilebilirliğinin incelenmesi ve geliştirilmesi
Yazarlar : RAMAZAN TIRAŞ
2
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi - 2022 - Toz metalurjisi çeliklerine kalay ilavesinin mikroyapı ve mekanik özelliklere etkisinin incelenmesi
Yazarlar : KEMAL GÜL
3
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi - 2020 - Silikon kauçuk enjeksiyon kalıplarının soğuk yolluk bloğu sistemleri ile iyileştirilmesi
Yazarlar : MUZAFFER ÇAMLIBEL
4
Sakarya Üniversitesi - 2017 - Kil takviyeli alçak yoğunluklu polietilen kompozit üretimi ve mekanik özelliklerin incelenmesi
Yazarlar : MUSTAFA TÜRKER UZUN
5
Sakarya Üniversitesi - 2012 - Ark kaynak parametrelerinin sanal kaynak simülatörüne entegrasyonu
Yazarlar : YALÇIN YAŞAR
6
Sakarya Üniversitesi - 2010 - Ark kaynak parametrelerinin optimizasyonu
Yazarlar : SADIK USLU
:
1
BİR KOMPOZİT MALZEME VE BUNUN ÜRETİM YÖNTEMİ
Yazarlar : Uğur Soy,Adem Demir
:
1
Bir sanal kaynak simülatörü.
Yazarlar : Uğur Soy,Cemil Öz,Soydan Serttaş,Kayhan Ayar,Osman İyibilgin,Fehim Fındık
2
Metal talaş takviyeli polimer matriks kompozit malzeme ve üretim yöntemi
Yazarlar : UĞUR SOY
ÜYELİKLER :
1
Far East Journal of Life Sciences - Üye - 2013 -
2
Metal Dünyası Dergisi - Üye - 2010 -